Internetový marketing

V dnešnej dobe je propagácia webových stránok integrálnou súčasťou ich prevádzky. Poznatky a skúsenosti z tejto oblasti často uplatňujeme už vo fáze tvorby webových stránok. Služby v oblasti internetového marketingu vám vieme poskytnúť aj v prípade, že webové stránky už prevádzkujete. Sme pripravení pre vás vytvoriť a spravovať reklamné kampane, ktoré vám účinne pomôžu zvýšiť návštevnosť vašich stránok, príp. elektronického obchodu.

Platby za kliknutie (Pay Per Click alebo PPC)

Ide o systém kontextovej reklamy, pri ktorej platíte iba vtedy, ak návštevník klikne na vašu reklamu. Zobrazovanie vášho inzerátu je zdarma. Do tejto skupiny inzertných služieb patrí napr. Google AdWords alebo ETARGET.

Reklamy služby AdWords sa zobrazujú priamo vo výsledkoch vyhľadávania (ide o tzv. sponzorované odkazy) a tiež v inzertnej sieti, ktorú si Google buduje napr. prostredníctvom doplnkovej služby Google AdSense.

Reklamy služby ETARGET sa zobrazujú na širokej množine vybraných slovenských a českých portálov.

Kontextová reklama

Kontextová reklama sa zobrazuje návštevníkom vybraných internetových portálov, katalógov a vyhľadávačov. Používateľovi sa zobrazí v prípade, že obsah stránky sa týka rovnakej oblasti záujmu v akej inzerujete.

Realizácia reklamnej kampane na Internete

Pripravíme pre vás kompletnú reklamnú kampaň vrátane vytvorenia reklamného odkazu, identifikácie kľúčových slov a nastavenia rozpočtu. Sami si môžete určiť sumu, ktorú ste ochotní zaplatiť za každé kliknutie. V závislosti od počtu kliknutí sa bude vyvíjať výška vašej celkovej platby.

Pre každého zákazníka vytvárame vlastný účet, cez ktorý si môže sledovať efektivitu prebiehajúcich reklám.