Grafické služby

Grafická podoba webovej prezentácie je prvá vec, ktorú si návštevník všíma. Prepracovaný a pútavý dizajn výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že návštevník zostane na stránkach dlhší čas a prejaví záujem o ponúkané informácie, služby alebo produkty. 

V jednoduchosti je krása.

Moderné web stránky sa vyznačujú  čistým, prehľadným dizajnom bez zbytočných pohybujúcich  sa animácií a rôznorodých farebných obrazcov, ktoré iba odvádzajú pozornosť.

Ako pracujeme

V prvom kroku pri navrhovaní dizajnu sa venujeme analýze požiadaviek  a kvalite dodaných grafických podkladov. Následne pripravíme grafický návrh úvodnej stránky, v prípadne rozsiahlejšej webovej prezentácie aj grafický návrh podstránok. V nasledujúcich fázach prebieha pripomienkovanie návrhu a zapracovávanie požadovaných zmien. Po vzájomnom odsúhlasení  pripravujeme návrh do konečnej podoby  rešpektujúc moderné technologické štandardy.

Obal predáva!

Už pri príprave návrhu za zaoberáme voľbou vhodnej štruktúry, tak aby webová prezentácia spĺňala kritériá použiteľnosti a prístupnosti pre všetkých návštevníkov. Dizajn sa snažíme navrhnúť tak, aby pomáhal plniť cieľ webovej stránky.

Ako pokračovať

Informujte sa o ponuke našich grafických služieb a kontaktujte nás.