Cenník grafických služieb

Orientačná cena za prípravu grafického návrhu na mieru sa pohybuje od 349 € až po približne 1 000 € v závislosti od toho, či ide o jednoduché stránky alebo rozsiahle portálové riešenie. Pre zákazníkov, ktorí nechcú investovať do grafického návrhu na mieru ponúkame možnosť využiť niektorú z voľne dostupných grafických šablón alebo kúpiť šablónu na webe. Zákazník má možnosť dodať aj vlastný grafický návrh. Vtedy účtujeme iba cenu za jeho zalomenie do HTML a CSS.