Pebex

Pebex

Klient: Pebex
Typ: webová prezentácia
Rozsah: redakčný systém, článkový systém, grafické služby, kódovanie šablón
Obdobie: november 2011

www.pebex.sk

Spoločnosť Pebex poskytujú komplexné riešenia v oblasti manažérstva spoločností. Orientujú sa na optimalizáciu riadenia s cieľom znížiť náklady a zlepšiť komunikáciu vo vnútri spoločností.

Pripravili sme pre nich grafický návrh a spracovali do šablón pre redakčný systém. Súčasťou riešenia je aj článkový systém, ktorý umožňuje uverejňovať články z oblasti, ktorej sa spoločnosť venuje.