CK OLTA

OLTA - 2009

Klient: Cestovná kancelária OLTA
Typ: správa webových stránok
Rozsah: grafické služby, úprava šablóny, PPC
Obdobie: jún 2008

www.olta.sk

V prípade CK OLTA bolo cieľom sprehľadniť existujúcu webovú prezentáciu a zvýšiť návštevnosť.

Cestovná kancelária OLTA sa špecializuje na sprostredkovanie liečebných pobytov a relaxačných pobytov v kúpeľných a hotelových zariadeniach v rámci celého Slovenska.

Stránky sú postavené na redakčnom systéme, ktorý implementoval predošlý správca. Našou úlohou bolo vypracovať analýzu existujúceho stavu. Na základe toho sme:

  • navrhli základné grafické úpravy, ktoré web sprehľadnili,
  • navrhli nasadenie PPC reklamy,
  • opravili šablóny, aby spĺňali validačné kritériá.