Systém manažérstva BOZP

Čo Vám to prinesie

  • Zlepšenie ochrany zdravia pri práci.
  • Zníženie pravdepodobnosti vzniku úrazov.
  • Zlepšenie mena spoločnosti.

Čo to obsahuje

  • Identifikovanie vplyvov činností spoločnosti na človeka.
  • Stanovenie významnosti týchto vplyvov.
  • Určenie súvisiacich právnych a z nich vyplývajúcich požiadaviek.
  • Zapracovanie opatrení do postupov vykonávaných činností.
  • Lepšie uplatnenie na domácich a zahraničných trhoch.

Čo ponúkame

Spracovanie systému manažérstva BOZP vrátane spracovania dokumentácie a softvérovej podpory na podmienky Vami riadenej spoločnosti v zmysle požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2008.