Referencie (Poradenské služby)

Uvádzame vybrané referencie.

Montáže Čakovice Bratislava, a.s.

  • Poradenstvo a spracovanie dokumentácie systému kvality.
  • Dokumentácia systému environmentálneho manažérstva.
  • Predcertifikačný audit systému environmentálneho manažérstva.

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

  • Poradenstvo, spracovanie a úprava dokumentácie systému kvality.
  • Vykonávanie interných auditov.
  • Spracovanie plánu kvality pre zákazníka.