NÚSCH, a.s.

NÚSCH - 2011

Klient: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ: webová prezentácia
Rozsah: redakčný systém, grafické služby, kódovanie šablón
Obdobie: apríl 2011

www.nusch.sk

O webovú prezentáciu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb sa staráme už od roku 2005. Dizajn od vtedy prešiel niekoľkými modernizáciami.

V súvislosti so zmenou dizajnu sme pristúpili aj k nasadeniu redakčného systému. V prípade NÚSCH ide o rozsiahlejší web v dvoch jazykových mutáciách, takže redakčný systém zjednoduší budúcu aktualizáciu a správu.