Embex, s.r.o.

Embex, s.r.o. - 2009

Klient: Embex, s.r.o.
Typ:
webová prezentácia
Rozsah: redakčný systém, grafické služby, kódovanie šablón
Obdobie: apríl 2009

www.embex.sk

Po dlhšej dobe sme pripravili novú verziu nášho firemného webu. Obsahuje najmä informácie o ponúkaných službách a realizovaných projektoch.

Oproti prechádzajúcej verzii je významne doplnená časť týkajúca sa ponúkaných služieb a referencií. Návštevník tak získa lepšiu predstavu o našom portfóliu služieb.